سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

91/3/7
1:59 صبح

شعر گرافیکی

بدست محمد در دسته

 


91/2/19
12:4 صبح

غلط نامه

بدست محمد در دسته

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net


91/2/18
12:34 صبح

اساری بن هانس از بلژیک نقاشی

بدست محمد در دسته

 

آثار بن هانس از بلژیک

 

 

 

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت

 

مرژانو - نقاشی و واقعیت
91/2/14
11:6 عصر

عکس عشق

بدست محمد در دسته

 

یک فنجان قهوه با طعم تو،
سالها بیدارم نگاه میدارد.
امیر رضا رفیقگروه اینترنتی ایران سان
مرا ببخش .. اگر به تو پیله کردم . کمی طاقت بیار . پروانه میشوم و میروم ...


گروه اینترنتی ایران سان
عکس هایت ، هنوز برایم می خندند ...
هر روز به بهانه ی یک خنده ی جدید ، نگاهت می کنم...!!


ل آدم ...
گاهی چه گرم می شود
به یک " دلخوشی کوچک " ...
به یک " هستم " ...
به یک " نوازش " ...
به یک " آغوش "
گروه اینترنتی ایران سان
زًنـــــها مثل ســـکوت هستند...

با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...!

مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند .

هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!
گروه اینترنتی ایران سان
قاصـــ ـدک

برو آن گوشـــ ـه باغ

سمت آن نرگـــ ـس مســـ ـت و

بخوان در گوشـــ ـش:یک نفر گوشـــ ـهء باغ

یاد تــ ـو را بوی تــ ـورا

لحظــ ـه ای از یاد نخواهــ ـد برد . . .گروه اینترنتی ایران سان
چه قدر سخته منطقی فکر کنی...وقتی احساساتت داره خفت میکنه...!
چه قدر بده ترس از دست دادن!


گروه اینترنتی ایران سان
دوســـت دارم این رو نوک پنجـــــه بلند شدن ها رو
و بوســــیدن لب های تـــــــــو را
همان لحظه هایی که تو یک عالمه مــَــــرد می شی
و مــَـــــن یک عالمه زن !!گروه اینترنتی ایران سان
هرچقدر بیشتر میخواهمت . . .
دورتر میشوی . . .
. . . برگرد ! . . .
قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم

مـن زانــو هـایـم را بــه آغـوش کــشیده بـــودم... وقتــی تــو بــرای آغــوش دیـگری... زانــو زده بـودی
مرا دوست داشته باش،
امــــــا؛
تجربه ام نکن . . .
برای آموختن، ابزار مناسبی نیســـــتم...گروه اینترنتی ایران سان
خـــــــــــدایا شکر‌ به خاطره همه? داده‌ها و نداده هایت
داده‌هات نعمتــــــــــ ، نداده‌ها هم حکـــــــــــمت ...گروه اینترنتی ایران سان
دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اصراف محبت است.گروه اینترنتی ایران سان
لعنت به تو ای "دل"
که همیشه جائی جا می مانی
که تو را نمی خواهند...!!گروه اینترنتی ایران سان
بــه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادتـــ کن... !
و بــه نبــودن هـا ، زود ...!
آدم هــا ، نـبودن را بهـتر بلـدنـــد !!


گروه اینترنتی ایران سان
دنیا سه پیچ داره : تولد ، رفاقت و مرگ.
سر پیچ دوم دیدمت تا پیچ سوم باهاتم


گروه اینترنتی ایران سان
لطفا پلک مرا بردار به ابرویم گره بزن تا دیگر اشتباهی خواب آمدنت را نبینم...


لعنتی هـَرچــه داشتــَم رو کـَردَمـ !
امــاتــو...
اســیر نشــدی...
سیــر شــدی!


دست هایت...
کجاست...
که کنار بزند...
دلتنگی ام را...